Ikon för Rikstermbanken

låga

svensk term: låga
definition:

trädstam som har legat på marken en längre tid

anmärkning:

Stammen kan vara mer eller mindre förruttnad beroende på ålder och omvärldsfaktorer. Utgör en viktig livsmiljö för många djur- och växtarter.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016