Ikon för Rikstermbanken

längdavdrag

svensk term: längdavdrag
definition:

minskning av stockens behandlingscylinder i syfte att höja återstående stocks kvalité

anmärkning:

I praktiken innebär det att stockens hela längd inte räknas in vid inmätning.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016