Ikon för Rikstermbanken

kvistrensning

svensk term: kvistrensning
definition:

process då döda grenar faller av på naturlig väg

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016