Ikon för Rikstermbanken

kvistkudde

svensk term: kvistkudde
definition:

ansvällning invid stammen där en kvist fäster vid stammen

anmärkning:

Kvistkuddens biologiska syfte är att verka för snabb övervallning om kvisten bryts och innehåller även vissa typer av svampgifter för att förhindra svampinfektioner.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016