Ikon för Rikstermbanken

kvalitetsinriktad gallring

svensk term: kvalitetsinriktad gallring
definition:

gallring som syftar till att främja kvistkvalitet och kvistrensning ovanför rotstocken, rakhet samt att höja veddensitet och virkeshållfasthet

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016