Ikon för Rikstermbanken

kvalitet

svensk term: kvalitet
definition:

virkes egenskaper i relation till den avsedda förädlingen eller användningen

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016