Ikon för Rikstermbanken

kväve

svensk term: kväve
beteckning/formel: N
förklaring:

Kväve är det viktigaste näringsämnet för växter och också det näringsämne som i första hand är tillväxtbegränsande i de flesta skogsmarker. Luften är rik på kväve men växterna kan inte tillgodogöra sig det på egen hand.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016