Ikon för Rikstermbanken

kulturlämning

svensk term: kulturlämning
definition:

äldre lämningar som inte klassas som fornlämningar

exempel:

Vanliga kulturlämningar är t.ex. bodar, hus, stigar och övergiven odlingsmark.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016