Ikon för Rikstermbanken

kulturjordmån

svensk term: kulturjordmån
definition:

vanligen åkermark eller före detta åkermark med en jordmån som påverkats av människans bruk av jorden

anmärkning:

Kulturjordmånen består av horisonterna matjordslager, alv och underlag.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016