Ikon för Rikstermbanken

kubikmeter fast mått (3)

svensk term: kubikmeter fast mått (3)
beteckning/formel: m³fub
definition:

verklig volym av stam eller stamdel exklusive bark

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016