Ikon för Rikstermbanken

kubikmeter fast mått (1)

svensk term: kubikmeter fast mått (1)
beteckning/formel: m³f
definition:

verklig volym virke med eller utan bark

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016