Ikon för Rikstermbanken

kubikmeter fast mått, toppmätt volym

svensk term: kubikmeter fast mått, toppmätt volym
beteckning/formel: m³to
definition:

volymen av en stock, beräknad som produktens längd och arean 10 cm innanför toppändan och under bark

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016