Ikon för Rikstermbanken

kubb

svensk term: kubb
definition:

virkessortiment av standardlängd avsett för sågning

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016