Ikon för Rikstermbanken

kronutglesning

svensk term: kronutglesning
definition:

förlust av barr- eller lövmassa i trädens kronor

anmärkning:

Kronutglesning är vanligen ett tydligt tecken på någon form av skogsskador. Skadorna kan bero på flera olika orsaker såsom luftföroreningar, insekter eller svampar.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016