Ikon för Rikstermbanken

kronskikt

svensk term: kronskikt
definition:

kronornas genomsnittliga nivå inom en trädklass

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016