Ikon för Rikstermbanken

kotte

svensk term: kotte
definition:

fröbildande strukturen hos de flesta nakenfröiga växter

anmärkning:

Blommorna är vanligen enkönade och kallas då han- och honkottar.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016