Ikon för Rikstermbanken

korsklavning

svensk term: korsklavning
definition:

klavning av en trädstam genom två mätningar av diametern, den ena vinkelrätt mot den andra

anmärkning:

På så sätt erhålls ett mer precist värde av trädets genomsnittliga diameter.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016