Ikon för Rikstermbanken

korridorröjning

svensk term: korridorröjning
definition:

röjningsåtgärd med bortröjning av samtliga träd utefter bälten med samma inbördes avstånd

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016