Ikon för Rikstermbanken

kontinuitet

svensk term: kontinuitet
definition:

obrutenhet i ekosystem

anmärkning:

Trädkontinuitet innebär att ståndorten har varit trädbevuxen under lång tid. Områden med lång kontinuitet har generellt sett höga naturvärden.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016