Ikon för Rikstermbanken

kolsänka

svensk term: kolsänka
förklaring:

En kolsänka är en del i ekosystem eller i biosfären som helhet som har en förmåga att binda kol ur atmosfären och förvara detta långvarigt. Världens skogar binder genom fotosyntesen koldioxid och utgör därmed en betydande kolsänka.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016