Ikon för Rikstermbanken

kolbotten

svensk term: kolbotten
definition:

rester av anläggning för träkolsframställning

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016