Ikon för Rikstermbanken

klon

svensk term: klon
definition:

grupp av individer som är genetiskt identiska

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016