Ikon för Rikstermbanken

klängning

svensk term: klängning
förklaring:

Innebär att fröna mognar och släpper från frökapseln (kotten, klänget). Begreppet används även vid klängning för fröproduktion i industriell skala. Tidpunkten för naturlig klängning varierar mellan olika trädslag.

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016