Ikon för Rikstermbanken

kapitalkostnad

svensk term: kapitalkostnad
definition:

Kostnad för t.ex. ett maskinköp är summan av värdeminskning och räntekostnad.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016