Ikon för Rikstermbanken

kantzon

svensk term: kantzon
definition:

gränsområde mellan olika naturtyper såsom skogsbryn mellan skog och öppen mark och vattenbryn mellan vatten och land

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016