Ikon för Rikstermbanken

kanthuggning

svensk term: kanthuggning
definition:

avverkning i anslutning till föryngringskant

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016