Ikon för Rikstermbanken

kalkylränta

svensk term: kalkylränta
definition:

räntefot som används i nuvärdes- eller investeringskalkyler

anmärkning:

Den använda räntan uttrycker det reala förräntningskravet på investeringen.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016