Ikon för Rikstermbanken

kalhygge

svensk term: kalhygge
definition:

område där alla, eller i stort sett alla, träd fällts

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016