Ikon för Rikstermbanken

intermittent markberedning

svensk term: intermittent markberedning
definition:

markberedning med fläckar eller högar med bestämda avstånd

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016