Ikon för Rikstermbanken

intercept

svensk term: intercept
definition:

den sammanlagda längden av de fem årsskott som börjar närmast över 2,5 meter höjd

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016