Ikon för Rikstermbanken

indikatorart

svensk term: indikatorart
definition:

växtart eller djurart som visar på förekomsten av vissa ekologiska förhållanden eller förekomsten av andra arter och används bl.a. vid naturvärdesbedömningar

anmärkning:

Arten lunglav indikerar t.ex. lång kontinuitet och stabil miljö.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016