Ikon för Rikstermbanken

indifferent stam

svensk term: indifferent stam
definition:

träd som på grund av sin ställning och utveckling tills vidare saknar nämnvärd betydelse för beståndets utveckling

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016