Ikon för Rikstermbanken

inäga

svensk term: inäga
definition:

ägoslag som innebär att marken är öppen och brukas för jordbruk och trädgårdsodling men egentligen inte bete

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016