Ikon för Rikstermbanken

impediment

svensk term: impediment
definition:

mark vars virkesproducerande förmåga är mindre än 1 m³sk per hektar och år

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016