Ikon för Rikstermbanken

hyggesrensning

svensk term: hyggesrensning
definition:

åtgärd för att ta bort plantor, träd och buskar som kan konkurrera med den nya föryngringen

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016