Ikon för Rikstermbanken

hyggesbränning

svensk term: hyggesbränning
definition:

bränning i syfte att gynna föryngringen

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016