Ikon för Rikstermbanken

huvudplanta

svensk term: huvudplanta
definition:

planta som bedöms stå kvar efter genomförd röjning och bli en del i det framtida beståndet

anmärkning:

Bedömningen av potentiella huvudplantor görs utifrån ett flertal faktorer såsom avsikt med det framtida beståndet, trädslag, skaderisk och vitalitet.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016