Ikon för Rikstermbanken

husbehovstäkt

svensk term: husbehovstäkt
definition:

grustäkt av mindre omfattning

anmärkning:

För täktverksamhet krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016