Ikon för Rikstermbanken

humus

svensk term: humus
definition:

den organiska delen av marken, dvs. nedbrutna djur och växtdelar

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016