Ikon för Rikstermbanken

horisont

svensk term: horisont
användningsområde: inom geologin
definition:

de med markytan horisontella lagren i en markprofil

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016