Ikon för Rikstermbanken

hektar

svensk term: hektar
beteckning/formel: ha
förklaring:

Ytmåttenhet. 100 × 100 meter = 10 000 m².

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016