Ikon för Rikstermbanken

harvning

svensk term: harvning
definition:

markberedningsmetod där mineraljord friläggs i stråk av varierande längd för att underlätta och förbättra plantans eller fröets tillväxt, överlevnad och groning

anmärkning:

Harvning är den klart vanligast förekommande markberedningsmetoden och utförs med hjälp av skogsmaskiner.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016