Ikon för Rikstermbanken

halvgräs

svensk term: halvgräs
definition:

Fleråriga gräslika växter med trekantiga strån. De flesta arterna återfinns i fuktiga miljöer. Till denna växtfamilj hör bland andra arterna ängsull, säv och starr.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016