Ikon för Rikstermbanken

höjdutvecklingskurva

svensk term: höjdutvecklingskurva
definition:

kurva som anger träds höjdutveckling över åldern

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016