Ikon för Rikstermbanken

höjdskiktning

svensk term: höjdskiktning
definition:

skillnader i trädhöjd bland intillstående träd

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016