Ikon för Rikstermbanken

högstubbe

svensk term: högstubbe
definition:

avbruten (eller avsågad) trädstam där en stubbe på någon eller några meter står kvar

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016