Ikon för Rikstermbanken

högläggning

svensk term: högläggning
definition:

markberedningsmetod där jordhögar läggs upp på markytan

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016