Ikon för Rikstermbanken

höggallring

svensk term: höggallring
definition:

gallring där i första hand förväxande och härskande träd avverkas

anmärkning:

Gallringskvot 1,1–1,3.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016