Ikon för Rikstermbanken

hålträd

svensk term: hålträd
definition:

träd vars stam utnyttjas eller har utnyttjats av hålbyggande fågelarter (hackspettar)

anmärkning:

Hålträd betraktas i dag som skyddsvärda då flera av de hålbyggande arterna är hotade på grund av modernt skogsbruk.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016