Ikon för Rikstermbanken

härskande träd

svensk term: härskande träd
definition:

de högsta träden i ett likåldrigt bestånd

anmärkning:

Vanligen avses träd vilkas höjd är minst 5/6 av beståndets övre höjd.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016